E t’Enjtezin e Madhe e Krishti pir ne pinxoj

M'i mbiodh apostolit oj se gjith' kat mi mbitonj'

 

E par se t’mi mbitonei e tha gjith’ ju kimnëje bes’

Shin Pietri m’e nigoi oj se njetir kat e shes

.

 

Shin Pietri ndat nat oj tri her e nigoj

Sa bëri e sa tha oj njera sa gjeli kndoj

 

Kur ishim ndënjë mbrëma e tha mbjatu këmbët ja lajti

Ja puthi e ja shutarti oj pra vate ket e jëma

 

Tha mëmiz ki paçenx’ e uratëzin ëm si bir

Ti mua ëm liçenx’ oj ti vete t’a patir

 

E jëma e bekoi e ai mbjatu nigarroi

Se t’na sallvonei neve oj ndi kopshtit arrivoi

 

Atje pirgjunja u ul e tha parkales oj Tat

Pir mua ëm lipisi  oj t’e qellinj’ kit kulat

 

Kulatzin ja dirgoi e me një ëngjill ç’ju kallar

Pasiunzin ja burthoi e Krishti m’u abraçar

 

Krishti mi gjegji rrëmur e nëng bastoi tim zëi rrëçet

Ish Judha tradhitur oj me gjith’ ata suldet

 

Judha e firsuli e e puthi e judhit pir lesh e zun’

Ndi mest asaj edh’ oj m’e lidhtin e m’e shtun’

 

Ndi mest asaj udh’ e nji kavallier m’e pa

Trikuzin m’ja preu e Krishti mbi truall mi ra

 

Krishti mbi truall mi ra e gjakut ç’ju mbrushunar

Se t’vejin’ ata nd’pist oj se krishti na u librar

 

M’u nistin’ t’mi vejin’ e trikuzin ja shtringuan’

Pirpara ket kj Anna oj me Krishtin arrivuan’

 

Kj Annë** mbjatu e piejti e ç’lexh çi predikoi

Gjith T’rremet ja rrifiejti oj e liga ç’ish magar

(**Annë: Grande Sacerdote prima di Kaifa. Suocero di Kaifa.)

 

Gjith’ thojin’ se kjo magar e çi kat jet e vjen

Se shum’ katunde suall oj disturbie guerr’

 

Krishtit ju hap gola tha kjo nëng ësht virtet

Pirpara gjithfe foli e ja kalltin një shkathet

 

Ai Marcu kje ci ra sa faqesin ja piasi

Me  priejrin popa sa e qelltin ka kajfasi

 

Kajfasi i rispëndoj tha kuj i biri je

Tha  Ësht i biri t’Inzoti po lenie t’ver

 

Aj Judha u pruar e eruajti tha  ki dote lëshonjë

Tha Bëne pa lipisi sa i vdekur but qindronjë

 

Menatet posa u di t’prëmtesin  e madhe

E qelltin  ket Pillati  me një vajtim t’madhe

 

Pillati kur e pa me atë kuror

I vun një mandiel t’kuq  me kallmesit m’dor

 

E veshtin ndir t’bardha dreq si angjulet

Si do te bënj Pillati se u jam kutiend

 

Pillati i rispëdoj se u nëng mut e ngas

Se ki ësht Regji i Madhë e u si kam te vras

 

Dopun lajti duart e u pruar ka armikt

U ju e kundanarinjë se t’vet t’vdes nd’kriqet

 

Sepa e Nikollau e ç’ka kriqja e nxuar

Se Shën Mëris bekuar oj vate ja shtun ndir duar

 

Qani gjith’me lot’ e me hjidhi

Se kësaj rexhin’ bekuar kem t’ja bëmi nj’ kumbanji

 

Kumbanjis e pashkvet m’ju shtofshin

Krishti ju dhëft parrajsin e ashtuqoft Amen.

 

 

 

Testi forniti da Nicola Bavasso, responsabile gruppo folk Rilindja di Lungro

Ka sënduqi...

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 6718
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 9859
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 19511
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 10182
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...