Presentata la rassegna “IMPRONTE – sulle vie di San Nilo” tra Grottaferrata e San Demetrio Corone

il . In San Demetrio Corone - Shën Mitri Korone

San NiloL’Associazione Culturale “Terre Incognite”, in collaborazione con i Comuni di Grottaferrata e San Demetrio Corone, presentauna rassegna di arti figurative ispirandosi idealmente al tema del viaggio di San Nilo che, dalle zone della Calabria, di cui era originario, arrivò alle falde del Tuscolo, in Lazio, portando cultura, scuole, spiritualità, fondando abbazie, come quelle in cui si svolge la mostra (Abbazia di San Nilo a Grottaferrata; Monastero di Sant’Adriano, a San Demetrio Corone).

Divina Liturgia di Mons. Gallaro a Roma

Scritto da Giovanni Fabriani il . In Roma

RomaGallaro0Questa mattina, nella chiesa di sant'Atanasio dei greci la consueta Liturgia domenicale è stata celebrata dal nuovo vescovo di Piana degli Albanesi, mons. Giorgio Demetrio Gallaro.

Shkenca ekonomike

Scritto da Paolo Borgia il . In Varie

StolitAr i kulluar? Jo! Ar i Bolonjës: i kuq për turpërìnë.

Është te llojeja e gjërave se shkenca, në t’u shndërruarit të vazhdueshëm të saj, të jetë shtrënguar të mohojë veten për t’u përtëritur. Kështu mjekësìa u bë ‘Mjekësìtë specialiste’, fizika zbuloi se të njëfishtat ligjë të saj, vënë bashkë, ngë funksionojnë më në mënyrë deterministike dhe ekonomia themeluar mbi parime abstrakte ka dështuar dhe ë’ kapërcyer nga tjera sjellje çë i përkasin njeriut real. Na thonë se “parimi i parë i shkencë ekonomike është se çdo agjent interesohet vetëm leverdìsë/fitimit të vet”(F. Edgeworth, 1881), ku “i vetmi vetë-pranim klënesor/thelbësor për një shkencë përshkruese të sjelljes njerëzore është egoizmi” (D. Mueller, 1986).

Neonata salvata dai medici dell'ex ospedale di Lungro

Scritto da Giacinto De Pasquale il . In Lungro - Ungra

Spitali.jpgNove giorni di vita, una poppata, il gesto più naturale e amorevole che un neonato possa compiere, può trasformarsi in un terribile atto che semina il panico. Il latte che si riversa nelle vie respiratore, arriva ai polmoni e riduce l’apporto di ossigeno. Solo il repentino intervento di un medico esperto, in caso come questi,  può scongiurare danni irreparabili al neonato. E’ successo nel comprensorio del Pollino, dove una giovane coppia, disperata per le condizioni critiche in cui versava la primogenita nata nove giorni prima, ha chiesto l’intervento dei medici dell’ex ospedale di Lungro.

Gjitonia te fshati global

Scritto da Paolo Borgia il . In Varie

Gjitonia UngerNdoshta ngë mënd të njihen vetat o bashkësìtë nga llargu: dëftohen neve vetëm tue u jetuar përkrahu atyre, tue i dashur. “Një njohje e madhe ë’ bijë e njëi dashurìe”: ndjenjat, nëse të dëlirë, ngë janë të rreme. Kerkoj te zëmbra e njerìut dhe gjej patëmetësì (/ndershmërì), parimësì, e vërtetë dhe kushtin e mundësìsë fizike, psikike, shpirtërore shpëtuese të njëi bote të globalizuame dhe në ndryshim të shpejtë. Për këtë, pikërisht tue vërejtur atje ku duket e zhdukur zëmbra, kërkoj të gjej gjurmën e ndonjëi mundësìe të aftë të bejë të ringjallet lirìa e brëndshme dhe hapja ndaj tjerëvet.