Capitoli di Mezzojuso del 3 dicembre 1501
.
In nomine Domini nostri Iesu Christi Amen. Anno Incarnationis Millesimo quingentesimo quadragesimo, mense decembris, die vero quintodecimo mensis eiusdem, sexte Inditionis, regnantibus serenissimis et invictissimis dominis nostris dominis Carolo divina favente clementia imperatore semper augusto, Ioanna eius matre, eodemque Carolo Dei gratia regibus Castelle, Aragonum, utriusque Sicilie, Ierusalem, Valentie etc. feliciter amen.

Nos notarius Antoninus Lo Vecchio unus ex Iudicibus ideotis regie curie Preture huius felicis urbis Panormi anni presentis, Nicolaus Castrucius eiusdem urbis civis, regia authoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni iudex ordinarius atque notarius publicus et testes subscripti, ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti sumpto et exemplo notum facimus et testamur quod hoc est quoddam sumptum sive exemplum publicum, bene, fideliter et legaliter sumptatum et exemplatum ad petitionem et instantiam universitatis Mezzi Iuffisi, comparentibus infrascriptis nominandis in fine presentis sumpti et exempli pro ipsa universitate, cuius principaliter interest, per me notarium Nicolaum Castruccium predictum, tamquam conservatorem actorum quondam nobilis Notarii Matthei Fallera, ex quodam originali contractu sive instrumento celebrato manu dicti quondam notarij Matthei, die tertio decembris quinte Indictionis 1501, existente registrato in registro dicti quondam anni predicti quinte Indictionis 1501, facto et stipulato inter magnificum Didacum de Baguedano procuratorem generalem et generalissimum illustris et reverendissimi domini don Alphonsi de Aragona Archiepiscopi Cesareauguste regni Aragonum ex una parte, et Petrum Macaluso et consortes et Iuratos et habitatores dicti Mezzi Iuffisi ex altera parte, nihil per nos addito, mutato seu aliquatenus diminuto quod sensum mutet, viciet vel variet intellectum, iudiciaria authoritate, qua supra, interposita, ita quod talis et tanta fides adhibeatur quanta adhiberetur et adhiberi posset et potest proprio originali contractui sive instrumento publico predicto, cuius tenor in omnibus et per omnia, sediatim et per ordinem, ut iacet in dicto registro, hoc tantummodo addito quod in singula partita et clausula est in dicti registro omissum spatium, et ego notarius predictus et infrascriptus, semper continuando absque spatio sumpsi et exemplavi dictum contractum sive instrumentum ut sequitur, et talis est ut infra videlicet:


Die IIJ° decembris, Va indizionis 1501. In nomine domini nostri Ihesu Christi Amen. Anno Dominice Incarnationis Millesimo quingentesimo primo, mense dicembris die IIJ° eiusdem mensis, quinte Indictionis, regnante serenissimo et invictissimo domino nostro domino Ferdinando Dei grazia inclito rege Castelle, Aragonum, Sicilie, Granate etc. feliciter amen.

Nos Ubertinos de Novato unus ex Iudicibus ideotis regie Curie Preture felicis urbis Panormi anni presentis, Mattheus Fallera eiusdem urbis oriundus civis, regia authoritate per totum regnum Sicilie et insulas coadiacentes, cum authoritate scribi et recipi faciendi, et apostolica ubique locorum judex ordinarius atque notarius publicus, et testes subscripti ad hoc vocati specialiter et rogati, presenti scripto publico notum facimus et testamur quod magnificus Didicus de Baguedano procurator generalis et generalissimus illustris et reverendissimi domini don Alfonsi de Aragona Archiepiscopi Cesarauguste regni Aragonum et perpetui Commendatarii Sacre Domus Mansionis Theutonicorum, et venerabilis Monasterii Sancti Iohannis de Heremitis dicte urbis Panormi, virtute procuratorii instrumenti acti in dicta civitate Cesarauguste manu nobilis Egidii Spagnoli publici notarii et secretarii prefati ill.mi et rev.mi domini Archiepiscopi die VJ° mensis septem­bris anno a nativitate Domini M.°CCCC.°LXXXXVIIIJ.° ex una parte et Petrus Macaluso et Georgius Dragotta Greci Iu­rati casalis Grecorum di Mezu Iufusu, Petrus Buccula, Nicho­laus Cucha, et magister Marcus Spata Greci habitatores dicti casalis pro parte et nomine universitatis ac totius populi dicti casalis, et pro quo de rato promiserunt, sub hipoteca et obli­gatione omnium et singolorum bonorum corum, mobilium et stabilium, habitorum et habendorum et iuxta formam novi ri­tus Magne Regie Curie ex altera, coram nobis ad infrascripta sponte et sollemniter devenerunt iuxta formam infrascripto­rum Capitulorum tenoris huiusmodi:


Memoriali di li Capitulacioni si ha da fari infra lu mona­steriu di Santu Ioanni de Heremitis, seu lu magnificu Diego di Vaquedano, come Gubernaturi di lo dicto Monasterio et pro­curaturi generalissimu per nome et parti de lo ill.mo et rev.mo D. Alfonso de Aragona Archipiscopo di Saragusa di Aragona, figlio di la Sacra Regia Maestati, Commendatariu di lu dictu Abbaciatu et Monasteriu di l'una parti, et certi Greci supra la populacioni di lu terrenu di lu dictu Abbatiato et Monasteriu di Santo Ioanni, et lo Casali di Mezu Iuffuso, lu quali Memo­riali si legirà di capitulo in capitulo ut infra, innanti li supra­dicti Iurati et Greci contrahenti et capituliczanti per loru et per nomu et parti di tutti li altri Greci di lu dictu Casali, li quali Capituli su l'infrascripti, videlicet:


1. Primo che lu dictu Monasterio mectirà in preezo quillo terreno chi li dicti populanti vorrannu, secundu quillu preczu trovirà ad vindiri tucti li pheghi, zoè per cathamento, a lu qua­li preczo li dicti populanti serranno tenuti rispundiri a lu dic­tu Monasterio cum quilla securitati et obligacioni, che lo dic­to Monasterio sia securu, o veru si paghirà, ad electioni et vo­luntati sua, la dechima di tucti li cosi, secundu in li capitoli in­frascripti si conteni.
2. Item chi lu dicto Monasteriu sia tenuto donari a li dicti populanti locu condecenti, francu et sine aliqua solucione, per hedificari et fari casi secundo ad omni uno bisognirà, lo qua­li locu sia consignatu per lu dictu Monasteriu, lu quali infra dui anni, oy veru tri, ipsi siano tenuti fari et fabricari li dicti casi cum muru, tectu et charamidi in bona maynera, videlicet omni masunata sua casa, in lo quali haianu a start et mantini­ri.
3. Item chi infra lu dictu tempu sianu tenuti ipsa populanti plantari omni masinata di loro salma una a lu mancu per fari una vigna di dechi jornati, et mectirila in testa ben vignata et fructanti, et quilla cultivari et augmentari comi si divi.
4. Item chi si infra lu dictu terminu di anni dui oy veru tri, comu è dicto di sopra, li dicti populanti non edificassiro casi et plantassiro vigni modo et forma come è dicto di supra, sia­no incursi dicti populanti, per chascuna masinata contrave­nienti, in pena di unczi dui, la quali pena dictu signuri Guber­naturi la dija destribuiri ad beneficio di lo dicto Casali, meglo visto et considerato per dicto signuri Gubernaturi per la utili­tati di li dicti populanti.
5. Item che incontinenti li dicti populanti verrannu intra lu locu e tirrenu, siano tenuti reparari la ecclesia di la gloriusa Virgini Maria, che è in lu dictu locu, di tectu e di omni altra co­sa che chi bisognirà, in la quali sianu tenuti ad minus teniri unu previti continue per servicio di quilla et celebrari lu officiu di­vinu, ad gloria et honuri di lo omnipotenti Deu et di la gloriu­sa Virgini Maria, lu quali sia ad electioni et voluntati di lu dic­tu Monasteriu; et chi lu dictu Monasteriu sia tenutu donari ad ipso previti una salma di terra in loco condecenti, franca di omni cosa, et chi tucti percacchi, tantu di beneficii quantu di elemosina, di confissari et tucti altri cosi, sianu di ipsu previti, et si plui volissi, ipsi populanti sianu tenuti ad suppliri.
6. Item chi lo dictu Monasteriu sia tenutu manteniri la dic­ta ecclesia di oglu, chira et altri necessarii, chi per lu officiu divino bisogniranno, exceptu chi quandu lu dictu previti fussi Grecu, secundu li dicti populanti sunu, chi ipsi sianu tenuti providiri la ecclesia di libri e di tucti quilli cosi che ad l'ordi­ni loru grecu conveni.
7. Item chi facta dicta casa et vigna, si a lu terminu predic­to si per aventura dicti populanti o qualcunu di loro vorra par­tiri, pocza liberamenti partirisi, et vindiri dicti casi et vigna ad qualsivogla persuna sarrà plachenti ad loru, non periudicando per quisto dricto alcuno li contingissi a la ecclesia di Santo Ioanni per tali vendicioni, la quali non obstanti dicta rasuni di ecclesia sia illesa et sempri si intenda illesa.
8. Item che li dicti populanti siano tenuti respundiri a lu dicto Monastero integramenti la decima e di tucti li cosi chi farrannu, plantiranno, cultivirannu et seminarannu, supra la terra, comu è furmentu et omni semenczi, oglu, vinu et omni altri planti, et zo chi recoglirannu, la quali dechima haianu ve­rativamenti et cun bona cosciencia manifestari et di quilla ri­spundiri a lu dictu Monasterio, oy ad cui per ipsu terrà carricu, la quali decima di omni cosa sianu tenuti portarila in quil­lu locu oy veru magasenu, chi a la dicta populationi per lu Monasterio li sarrà ordinatu et consignatu, et chi non poczanu livari cosa alcuna in nixuna parti, né in tuctu né in parti, chi primo si paghirà la raxuni et cunto di dicta decima; et cussì midesmi sianu tenuti pagari decima integra di tucti bestioli minuti, videlicet porchi, pecuri et crapi, comu è solitu, e chi lu dictu frumentu et altri semenczi sianu tucti sine fraude, come si levano di l'ayri e lo vinu comu sagli di lu palmentu, cum condicione chi non si havirà ad perdiri lu dictu vinu, actentu non potiri veniri in Palermu, che volendulu ipso Monasterio vindiri, chi sianu tenuti accaptari omni unu la sua decima, co­mu varrà a la convichini.
9. Item che omni burgisi chi non tegna casa et omni popu­lanti sia tenutu pagari, et paga a lu dicto Monasterio quolibed anno per tuctu lu misi di Augustu tarì uno per casa.
10. Item chi lu dictu Monasterio sia tenuto intra lu dictu terreno donari ad omni uno di li dicti populanti tanti salmati di terra, quantu serrà bisognu, cussì per vigna comu per semi­nari, in loco condecenti, secundu ad ipsu signuri Gubernaturi et procuraturi serrà ben vistu, per lu quali ultra la dicta deci­ma haianu di pagari inchensu per raxuni di dominiu, comu è solitu pagari a li altri territorii convichini.
11. Item che ipsi populanti in lu dictu terrenu et populacioni non poczanu fari ne hedificari mulini tantu di frumenti, quantu di oglu, baptinderi, nè ancora fari gabellacioni nixuna, ma omni cosa di quistu si riserva per lu dictu Monasterio quil­li pocza fari ad sua voluntati. Chi li dicti populanti non poza­nu andari ad machinari, nè ad parari drappi fori di lu dictu ter­renu, nè a nixuna parti, salvu ad quilli di lu Monasterio, ha­venduchindi tamen in dicta habitacione et terrenu, chi volen­du fari lu dictu Monasteriu molini, bactituri seu paraturi et al­tri hedificii a lu dictu terrenu, oy veru reparari undi chi volis­si con isforzu di agenti per tirare moli, travi et fari conzari li viali e caxi di li dicti molini, ipsi populanti absque solucione sianu tenuti, tantu cum loru persuni, quantu cum loru boy, fa­ri lu dictu sforczu.
12. Item che li dicti populanti poczano paxiri bestiami tan­tu grossi, quantu menuti, videlicet vachini et jumentini in tuc­tu quillu terrenu et territoriu chi per lo dictu Monasteriu li serrà concessu, solum lu boscu di li aglandi, et essendu chi aglandi debianu pagari per testa di vaccami et gincuni tarì 1, et per testa di jumenti tarì unu; però lu dicto Monasterio con­cedi et fa gratia ad omni masinata pocza tiniri in lu dictu phe­ghu una jumenta di suo proprio uso franca.
13. Item chi li dicti populanti non poczanu taglari di lo dic­to boscu et terreno lignami chi sia utili a dictu Monasterio et presertim ruvoli, per usu di focu, salvu chi ligni morti; per al­tri vero hedificii, et maxime per casi per loru uso, li poczanu taglari cum licencia di lu dictu Monasterio, nec eciam in lu dictu terrenu pozanu cachiari di cachia nixuna, senza licenzia di ipsum Monasteriu.
14. Item chi li dicti populanti dijanu pagari la dechima di loru animali, nixenduli di lu terrenu predictu, et omni altra in­tegra raxuni como si stassiru in lu dictu terrenu.
15. Item chi lu dictu Monasteriu, ultra li dicti populanti et altri Grechi venissiru ad habitari in lu dictu locu et terrenu, pocza ricogliri ad habitari qualsivogla altra genti con quista capitulaciuni ad sue voluntati; et eciam in lu terrenu, sine di­sconzu de li dicti populanti, poczanu donari terreni per mas­sarii et altri hedificii ad sua voluntati.
16. Item chi volendu ipsi populanti vindiri lu furmentu, chi farrannu in lu dictu terrenu et populacioni, non pozano quillu vindiri a nixunu, exceptu primo requestu lu dictu Mo­nasterio, oy vero cui terra carrico per ipsu Monasterio, et si lu vorrà, preczu per preczu, sia preferutu ad omni unu altru, et ipso Monasterio requestu non lo volissi, tandu et in quil­lu casu impune ipsi populanti lu poczano vindiri ad loru vo­luntati.
17. Item si riserva lu dictu Monasterio in la dicta popula­cioni lu fundacaju, lu quali nullu di li populanti pocza fari nè usari, exceptu cum espressa voluntati di ipsu Monasterio oy so rogituri; et vindendusi lu vinu di li dechimi di ipso Mona­sterio non li pocza alcunu di li dicti populanti vindiri fin chi non sia spachatu et finitu quillo di ipsu Monasterio.
18. Item lu dictu Monasterio ordinerà et farrà in la dicta ha­bitacioni una gabella chiamata la Baglia, la quali judicherà et vurrà lu debitu et la iusticia, et exercirà la raxuni di la dohana et intrati, et altri raxuni et preheminencii, chi la dicta ecclesia teni in so terrenu et Monasterio, et cussì midesimi li darrà tuc­ti accussì et exerciranno exercicio, zoè di li accusi tarì unu per una, hoc modo videlicet gr. V per accusa, grana dechi per la pligiria et grana V per prixunia, quandu lu accusatu va prixu­ni, non andandu prixuni, gr. XV; et cussì midesimi in li causi civili haia quisti raxuni, hoc modo chi di omni pena civili, tan­tu facta innanti li Iudichi di lu chivili quantu innanti lu Capi­taniu di la dicta Baglia haia la raxuni di la executioni, comu officiali, oy verum li percacchi di citari, spignari, imbandiri et dari termini et altri raxuni soliti, et quandu exi fori di la dicta populacioni, et petitionem di cui si voglia, per spacio di unu miglu, hagia gr. X di pedagiu, et cussì per tuctu lu terrenu di dicta habitacioni, et meczu miglu gr. V, et per unu quartu oy vero una punta di balestra exirà dicta habitacioni, haia gr. IJ; et cussì eciam haia omni accuse di bestia grossa et minima, hoc modo videlicet per omni bestia grossa haia gr. V, et per unu porcu gr. I, et per una pecura oy crapa et altri simili gr. IJ, la quali Baglia et tucti soi raxuni sianu di lu dictu Monasterio, et ipso haia di ingabellari ad sue elecioni.
19. Item chi lu dictu Monasterio farrà et ordinirà una ga­bella supra la carni et omni salzumi si vindirà in la dicta ha­bitacioni, hoc modo videlicet chi per una bestia grossa buyna si paghi gr. X, una vitillacza gr. VJ dinari tri, per una vitella gr. V, per unu porco gr.V, per unu crastatu gr. IIJ, per una cra­pa et pecura gr. I et per unu chaurellu oy agnellu dinari IIJ, per unu barliri di sardi oy tonina gr. V, per una pecza di formaju dinari tri, per unu beccu crastatu gr. IJ per una bucti di vinu di XXX quartari vindendusi ad minutu tar. IJ et gr. X, et per exi­tura cui la nexirà tar. I.
20. Item che tucti li dominacioni et signoria absolute, civili et criminali, et tuctu lo exerciciu, cussì in la dicta populacioni comu in tuctu lu terrenu, chi ipsi populanti piglirannu, sia lu dictu Monasterio, comu da presenti è, lu quali ad tucta et ele­tioni di quissu, et pocza creari et revocari quilli officiali chi bi­sognirannu in la dicta populacioni, et sia tenutu lu dictu Mona­sterio creari li dicti officiali in principio anni videlicet in lu pri­mu di lu misi di Septembru, videlicet Capitanii et Iudichi di Ca­pitanii, et notaru, tri Iudichi chivili et lu notaru di lu chivili, et tucti altri officiali chi la dicta ecclesia vorrà fari, li quali dijgia­nu gaudiri et haviri quilli salarii, preheminencii et prerogativi chi simili offciali costumanu di haviri in lu Regnu di Sichilia, et maxime in Val di Maczara; et in tucti causi criminali haia di canuxiri lu Capitaniu et so Iudichi et non altri officiali civili, et eciam li (Iudichi) chivili pozanu canuxiri omni causa chivili ad omni summa chi sia, et lu dictu Capitaneu di li causi criminali di unza una ad pendinu sia sua, di unza una vero supra sia di lu dictu Monasterio per soi maragmi; et eciam chi lu dictu Mona­sterio, Abati oy procuraturi poczano intendiri oy determinari omni causa di appellacioni, tantu chivili quantu criminali; et quantu lu dictu Monasterio volissi fari Castillanu di la turri et fortalicza di la dicta habitacioni, et in quilla andassi alcuna prixuni, dija haviri lu dictu Castellanu gr. X per unu, tantu dor­mendochi quantu non, standuchi moltu quantu pocu.
21. Item che li dicti populanti poczanu gaudiri omni privi­legiu, libertati, franchicii et immunitati chi lu dictu Monaste­rio gaudi per li soi privilegii, cum li quali lu dicto Monasterio li havi di fauriri, manuteniri et defendiri, comu robba et beni di lu dicto Monasterio.
22. Item che li dicti sianu tenuti di pagari la terza parti di la opra di la turri, tantu di maragmi comu di lignami et ma­stria, finu intantu chi sia spachata.
23. Item che li dicti siano tenuti in la festa di Santo Ioanni dari a la dicta ecclesia gallina una per masinata, et porchello oy agnello portati in Palermo a lu dictu Monasterio.
24. Item che li dicti siano tenuti a fari una jornata a la vi­gna di la Curti per musunata, si per casu chi chiantassi, altri­menti non siano tenuti.
25. Item chi siano tenuti, quandu lu signuri Gubernaturi va a lu Casale per visitari et farche justizia, farchi la dispisa co­mu e usu e consueto.
26. Item lu signuri Gubernaturi le conchedi quillu teni­mentu di terri per usu di seminari et per bestiami, come tenia­no li tempi passati in li tempi di li altri Gubernaturi.
27. Item in quista parti di lu phegu di li dicti Grechi, chi lu signuri Gubernaturi chi conchedi, che si superchiasse herba a la staxuni, sia di la Ecclesia.

Que omnia et singula in preinsertis capitulis contenta pre­dicti contrahentes nominibus predictis, lecto prius et declara­to tenore ipsorum de verbo ad verbum per me notarium su­pradictum et infrascritpum predictis contrahentibus presenti­bus et audientibus, illa ratificantes, laudantes et confirmantes promiserunt et solemniter convenerunt ad invicem et vicissim rata, grata et firma habere, tenere, actendere et efficaciter adimplere in omnem eventum et sine aliqua diminutione, in pace, de plano, sine lite, et Curie querimonia ac iudiciorum strepitu, seu figuea iudicii, omni libello, moratoria, regia gra­tia remotis et expresse renunciatis.
Sub hipoteca et obligacione omnium et singolorum bono­rum eorum nominibus predictis et dicti Monasterii mobilium et stabilium, feudalium et burgensaticorum, habitorum et habendorum, presentium et futurorum, cum refectione dam­norum, interesse et expensarum litis et extra, super quibus omnibus et singulis dicti contrahentes, nominibus predictis, generaliter, specialter, solemniter et expresse renunciaverunt et renunciant omnibus exceptionibus doli mali, metus cause et in factum subsidiarie condicioni sine cause, privilegio fo­ri et legis si convenerint, rei non sic ut predicitur geste, fe­riis omnibus et ceteris legibus et iuribus canonicis et civili­bus, pragmaticis, privilegiis et consuetudinibus novis et ve­teribus, scriptis et non scriptis, quibus vel aliquo ex eis con­tra predicta vel aliquod predictorum iuvare se possent ali­quatenus vel tueri. Et si de primissis vel aliquo premissorum questio aliqua oriatur, summarie procedatur in ea iuxta for­mam novi ritus Magne Regia Curie in bonds dicti Monaste­rii et in personis et bonis dictorum Grecorum, ac si esset de casibus dicti ritus, licet non sit de casibus, quondam sic pro­cessit ex pacto inter eos, solemni stipulatione et iuramento firmato.
Et predicta actendere et non contravenire, sed in pace per­petuo observare predicti contrahentes nominibus predictis ad Santa Dei quatuor Evangelia corporaliter tactis scripturis, in manibus mey notarii infrascripti solemne prestiterunt iura­mentum, et dictus dominus procurator in animam dicti Illu­stris et reverendissimi domini Archiepiscopi principalis.
Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dictorum Gre­corum populantium, quam omnium quorum interest et intere­rit, certitudinem et cautelam, factum est exinde presens scrip­tum publicum per me notarium supradictum, et in presentem formam publicam redactum, nostrum qui supra, Iudicis et No­tarii, ac subscriptorum testium subscriptionibus et testimonio roboratum.
Actum Panormi anno, mense, die et indicione premissis. ‑ Testes ma­gnificus Ioannes de Laurentio, presbiter Nicolaus Bille, nobilis Laurentius Sisino, Franciscus de Modica, Ioannes Petrus Formica et Anthonius Lu Virdi.

Unde ad huius rei futuram memoriam et tam dicte Universitatis Men­zi Iuffisi, cuius principaliter interest, comparentibus pro ea honor. Paolo Barcha capitanio, honor. Nicolao Barcha Iurato ipsius terre Menzi Iuffisi, et honor. Luca Cuchia et honor. Petro Cuchia de la dicta terra Menzi Iuf­fisi Grecis et ibidem ortis, quam etiam omnium et singolorum aliorum, quorum interest, intererit et interesse quomodolibet in futurum poterit, certitudinem et cautelam factum est exinde per me notarium predictum conservatorem, ut supra, presens publicum sumptum et exemplum qui su­pra Iudicis et Notariorum subscriptionibus, et infrascriptorum testium testimonio roboratum, iudiciaria authoritate qua supra interposita. Actum in urbe felici Panormi anno, mense, die et indicione premissis.

‑ Ego notarius Antoninus Lo Vecchio qui supra Iudex me subscripsi.

‑ Ego notarius Fabius Zafarana Panormita predictum originale con­tractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

 
‑ Ego notarius Natalis Alfa civis Panormi predictum originale con­tractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego notarius Leonardus Cicala Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego notarius Vincentius Legio Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego notarius Vincentius Legio Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego notarius lacobus Corsuto de Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego notarius lacobus Corsuto de Panormi predictum originale contractum sive instrumentum existentem in registro vidi, legi et me subscripsi.

‑ Ego Nicolaus Castrutius Panormi, qui supra, regia authoritate per totam vallem Mazarie huius Sicilie regni Iudex ordinarius atque notarius publicus, premissis omnibus et singulis, dum sicut premittitur, agerentur et fierent, interfui, una cum prenotatis testibus, eaque rogatus et requisitus scripsi et in hanc publicam et authenticam formam redigi, hic me subscripsi, meoque solito et consueto signo signavi in fide et testimonium omnium et singolorum premissorum.


{mospagebreak title=Traduzione}
Traduzione
Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo Amen. ... 
(Segue la formula introduttiva rituale).
Il giorno 3 dicembre, V Indizione 1501. Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, Amen.
Nell'anno 1501 dell'Incarnazione del Signore, nel mese di dicembre, il giorno 3 dello stesso mese, quinta Indizione, regnando felicemente il serenissimo ed invittissimo signore, don Ferdinando per grazia di Dio inclito re di Castiglia, di Aragona, di Sicilia, di Granata, etc., amen.
Noi Ubertinus de Novato, giudice agli atti della Corte Pretoriana di Palermo e Matteo Fallera, giudice ordinario e pubblico notaio della stessa città, attestano che il magnifico Die­go de Baguedano, procuratore generale e generalissimo del­l'illustre e reverendissimo don Alfonso d'Aragona arcivesco­vo di Cesaraugusta (Saragozza) e perpetuo commendatario della casa dei Teutonici e del venerabile Monastero di S. Gio­vanni degli Eremiti della città di Palermo, da una parte, e Pie­tro Macaluso e Giorgio Dragotta, greci, giurati del casale dei Greci di Mezu Iufusu, Pietro Buccula, Nicolò Cuchia e mae­stro Marco Spata, greci abitanti del detto casale, in nome e per conto dell'universitas e di tutta la popolazione del casale, dal­l'altra, hanno convenuto quanto segue:
Memoriale dei Capitoli che si devono fare fra il Monastero di S. Giovanni degli Eremiti, ossia fra il magnifico Diego di Vaquedano, quale governatore del detto Monastero e pro­curatore generalissimo in nome e per conto dell'ill.mo e rev.mo don Alfonso di Aragona arcivescovo di Saragozza di Aragona, figlio della S.R. Maestà, Commendatario della detta Abbazia e Monastero, da una parte, e certi Greci in rappresen­tanza degli abitanti del territorio della detta abbazia e Monastero di S. Giovanni e del Casale di Mezu Iuffusu, il quale me­moriale si leggerà, di capitolo in capitolo come appresso, di­nanzi ai sopradetti Giurati e Greci contraenti e sottoscrittori dei predetti capitoli per loro e in nome e per conto di tutti gli altri Greci del detto casale, i quali capitoli sono gli infrascrit­ti, e cioè:
1. Per prima cosa che il detto Monastero stabilirà un prezzo per quel terreno che i detti populanti vorranno, e secondo quel prezzo venderà tutti i feudi, a lotti (per cathamento), al quale prezzo i detti populanti saranno tenuti rispondere al detto Monastero con quelle garanzie e obbligazioni, in modo che il detto Monastero sia tutelato, ovvero si pagherà a scelta e volontà sua (del Monastero), la decima su ogni cosa, secondo quanto è stabilito negli infrascritti capitoli.
2. Poi, che il detto Monastero sia tenuto a donare ai det­ti populanti un terreno adatto, esente da imposte e senza altri gravami, per edificare case secondo i bisogni di ciascuno, il quale luogo sia consegnato dal detto Monastero e i populan­ti, entro due o tre anni, siano tenuti a fabbricare le dette case con mura, tetto e canali in buona maniera, cioè ogni famiglia la sua casa, nella quale deve abitare e curarne la manuten­zione.
3. Che entro il predetto tempo siano tenuti gli stessi populanti a piantare, per ogni famiglia di populanti, una sal­ma di vigna di dieci giorni (di lavoro) ben curata per farla fruttare, e coltivarla e farla prosperare come si de­ve.
4. Che, se entro il predetto termine di anni due ov­vero tre, i detti populanti non dovessero edificare case nè piantare vigne, nel modo e nelle condizioni sopra dette, in­correranno, per ciascuna famiglia contravveniente, in una pe­na di onze 2, la quale pena verrà dal signor governa­tore devoluta a beneficio del casale per la utilità dei populanti.
5. Che, non appena i populanti verrano nel luogo e nel terreno assegnato, avranno l'obbli­go di provvedere alle riparazioni della chiesa della gloriosa Vergine Maria che si trova in detto luogo, sia del tetto che di ogni altra cosa necessaria, e gli stessi siano tenuti a tenervi, permanentemente, al­meno un prete per servizio della chiesa e per celebrare l'officio divino, a gloria ed onore dell'Onnipotente Dio e della gloriosa Vergine Maria, e la nomina di detto prete sarà a discrezione del detto Monastero; e il Monastero sia tenuto a donare allo stesso prete una salma di terra in un luogo adatto, franca di ogni gravame, e tutti i proven­ti, tanto di benefici che di elemosina, di confessioni ed altro, siano dello stesso prete, e se non sufficienti gli stessi populanti vi abbiano a supplire.
6. Che il detto Monastero sia tenuto a fornire alla predetta chiesa olio, cera e altre cose necessarie per l'ufficio divino, e qualora il prete fosse greco, come lo sono gli stessi populanti, gli stessi siano tenuti a fornire la chiesa anche di li­bri e di tutte queue cose convenienti al rito greco.
7. Che, se dopo aver costruito case e piantata vigna al termine predetto i populanti o uno di loro volesse andare via, possa farlo libe­ramente e vendere detta case e vigna a chi vorrà, non pregiu­dicando a cause di detta vendita alcun diritto spettante alla chiesa di S. Giovanni, la quale rimarrà titolare di ogni prete­sa.
8. Che i detti populanti siano tenuti a rispondere al detto Monastero integralmente della decima e di tutte le cose che faranno, pianteranno, coltiveranno e semineranno sopra la terra, come il frumento o altre semenze, olio, vino e ogni al­tra pianta, e ciò che raccoglieranno; la quale decima devono dichiarare senza inganno e di quella rispondere al detto Monastero, o a chi per esso ne avrà il carico, la quale decima so­pra ogni cosa siano tenuti a portarla in quel luogo o in quel magazzino così come disposto dal detto Monastero a quella popolazione, nè il prodotto potrà essere conservato in tut­to o in parte se prima non sarà pagata la decima; e ancora al­lo stesso modo siano tenuti a pagare la decima intera su tut­te le bestie minute, cioè porci, pecore e capre, come è costu­me, e che il detto frumento e le altre semenze siano tutte sen­za frode, così come si ottengono sull'aia, e il vino come esce dal palmento, con la condizione che non si dovrà perdere il detto vino se non potrà essere consegnato a Palermo, che, vo­lendolo vendere lo stesso Monastero, ciascuno sia tenuto ad ac­quistare la propria decima, e questo varrà anche per i convici­ni.
9. Che ogni borghese che non possiede case e simil­mente ogni populante sia tenuto a pagare, e pagherà, al detto Monastero ogni anno entro il mese di agosto tarì 1 per ogni ca­sa.
10. Che il detto Monastero sia tenuto entro il detto territorio a donare ad ognuno dei populanti tante salme di ter­ra, secondo il bisogno, sia per vigna che per semina, in luogo conveniente, come allo stesso signor Governatore e Procurato­re sembrerà opportuno, e per il quale oltre la detta decima do­vranno pagare il censo per ragione di dominio, come è solito pagarsi negli altri territori convicini.
11. Che gli stessi populanti nel detto terreno, e la po­polazione, non possano fare nè edificare mulini per fru­mento, frantoi per olio, gualchie­re per panni, nè prenderli in affitto, ma ogni decisione su questo sia ri­servata al Monastero che li può costruire a sua volontà; che i detti populanti non possano andare a macinare, nè a lavorare i drappi fuori dal detto territorio, nè in altra parte, salvo che in quelli del Monastero esistenti nell'abitato o nel territorio; che volendo fare il detto Monastero mulini, battitori o paratori ed altri edifici in detto terreno, ovvero fare riparazioni per le quali necessita mano d'opera per trasportare mole, travi e fare ripristinare i canali e i recipienti di raccolta dei detti mulini, gli stessi popolanti vi siano tenuti senza ricompensa, tanto con la loro persona che con i loro buoi.
12. Che i detti populanti possano pascere il bestiame, sia grosso che minuto, ossia bovini ed equini in tut­to quel terreno e territorio che sarà concesso dal Monastero, solamente pagando i frutti nel bosco di ghiande un tarì per ogni vacca o giovenca e un tarì per giumenta; però il detto Monastero concede e fa grazia ad ogni nucleo familiare di tenere nel detto feudo una giumenta per uso proprio senza alcun pagamento.
13. Che i detti populanti non possano fare legna nel detto bosco e terreno, che sia utile al detto Monastero, e parti­colarmente di quercia per fare fuoco, tranne la legna morta; mentre per costruzione di case per loro uso potranno fare le­gna con la licenza del detto Monastero, parimenti nel detto terreno non potranno praticare alcun tipo di caccia senza li­cenza del Monastero.
14. Che i detti populanti per praticare il pascolo fuo­ri dal terreno predetto devono allo stesso modo pagare la de­cima e ogni altro diritto come se fossero nel detto terreno.
15. Che il detto Monastero qualora altri populanti e altri greci venissero ad abitare in detto luogo e terreno, possa accogliere e fare abitare qualsivoglia altra gente a sua volontà, secondo le norme di queste capitolazioni; e anche in detto terri­torio, senza svantaggio per i detti populanti, possano donare terreni per masserie e altri edifici a propria volontà.
16. Che volendo gli stessi populanti, o la popolazio­ne, vendere il frumento che produrranno dal detto terreno, non potranno venderlo a nessuno se non previa richiesta al detto Monastero o al suo rappresentante, e se lo vorrà alla stesso prezzo sarà preferito ad ogni altro, e se il Monastero non lo vorrà potranno venderlo impunemente e libera­mente.
17. Si riserva il detto Monastero nel detto centro po­polato l'esercizio di un fondaco, attività vietata ai populanti senza la espressa autorizzazione del Monastero stesso o del suo reggitore; e vendendosi il vino delle decime del detto Monastero, nessuno degli stessi populanti potrà vendere il pro­prio finchè quello non sia tutto venduto.
18. Il detto Monastero istituirà nel detto territorio abitato una gabella chiamata la Baglia, per amministrare giustizia e introitarne i proventi, per esercitare il diritto di dogana e le relative entrate e altri diritti e preminenze che la detta chie­sa possiede nel suo territorio e Monastero, e stabilirà inoltre i seguenti proventi per le accuse, cioè un tarì per ognuna così suddiviso: grani V per l'accusa, grani X per la mallevadoria e grani V per prigionia quando l'accusato va in prigione, se non va in prigione grani XV; e gli stessi proventi si riscuoteranno per le cause civili in modo che ogni pena pecuniaria sia di competenza dei giudici del civile che del capitano della det­ta Baglia, l'ufficiale preposto abbia i diritti di esecuzione, ov­vero i proventi del citare, spegnare, bandire, fissare le sca­denze e altri diritti soliti; e quando va fuori l'abitato, a richie­sta di qualcuno, per lo spazio di un miglio abbia grani X di pe­daggio, e lo stesso per tutto il territorio di appartenenza del­l'abitato, e se uscirà dal territorio per mezzo miglio grani V, se per un quarto ovvero un tiro di balestra abbia grani II. Allo stesso modo si applicheranno per ogni danno causato da be­stia grossa o piccola pena pecuniaria, e cioè: per ogni bestia grossa grani V, per un porco grana I e per una pecora o capra o simili grani II. La quale Baglia e tutti i suoi diritti siano del detto Monastero, e lo stesso abbia da assegna­re la gabella a suo piacimento.
19. Che il detto Monastero istituirà un’imposta sul­la carne e i salumi che si venderanno nel detto territorio abi­tato, e cioè: per una bestia grossa bovine gra­ni X, per una vitellazza grani VI e denari III, per una vitella grani V, per un porco grani V, per un castrato grani III, per una capra o pecora grana I e per un agnello denari III, per un ba­rile di sarde o tonnina grani V, per una pezza di formaggio de­nari III, per un becco castrato grani II, per una botte di vino di XXX quartare vendendosi a minuto tarì II e grani X, e per esportazione tarì I.
20. Che rimanga al detto Monastero ogni potestà am­ministrativa e giudiziaria, sia civile che criminale, tanto sulla popolazione che su tutto il territorio che gli stessi populanti oc­cuperanno, come è al presente, il quale Monastero la potrà esercitare a sua scelta e volontà, e abbia facoltà di creare o re­vocare tutti quegli ufficiali necessari nel detto territorio abitato al principio dell'anno e cioè il primo del mese di settembre, e cioè il capitano e i giudici del capitano e il notaio, tre giudici per le cause civili e il notaio del civile, e tutti gli al­tri ufficiali che la detta chiesa vorrà fare, i quali dovranno go­dere e ricevere salario, prebende e prerogative come è uso per simili ufficiali in tutto il regno di Sicilia e soprattutto in Val di Mazara; e che tutte le cause criminali siano di competenza del capitano e dei giudici e non degli ufficiali civili ed anche i giu­dici civili possano avere la competenza di tutte le cause civili di qualsiasi valore, e il detto capitano delle cause criminali abbia a riscuotere fino alla concorrenza di una onza, mentre una on­za o piu sia del detto Monastero per le sue fabbriche; mentre la competenza per le cause di appello tanto civili che criminali do­vrà rimanere al detto Monastero, in persona del suo abate o di un suo procuratore; e qualora il detto Monastero volesse nomi­nare il castellano della torre e fortilizio del detto territorio abi­tato, lo stesso abbia grani X per ogni prigioniero sia che dimo­ri o no la notte, sia per poco che per lungo tempo.
21. Che i detti populanti possano godere di ogni privilegio, libertà, franchigie e immunità che il detto Monastero possiede in forza dei suoi privilegi, per i quali il detto Monastero li deve favorire, mantenere e proteggere come cosa e bene di detto Monastero.
22. Che i detti populanti siano tenuti pagare la ter­za parte della fabbrica della torre, sia per lavori di muratura che per legname e mano d'opera finchè non sia finita.
23. Che i detti siano tenuti per la festa di S. Gio­vanni a dare alla detta chiesa una gallina per famiglia e porta­re a Palermo al Monastero un porcello o un agnello.
24. Che i detti populanti siano tenuti prestare un giorno di lavoro nella vigna della Corte, se esistente.
25. Che, quando il signor Governatore si reca nel casale per visita o per fatti di giustizia, siano tenuti farsi carico del­l'accoglienza com’è d'uso e consuetudine.
26. Il signor Governatore dovrà concedere un teni­mento di terre per semina e pascolo, come nei tempi passati hanno fatto altri Governatori.
27. Inoltre in quella parte del feudo assegnata ai Greci per concessione del governatore, l'erbaggio superfluo sia della chiesa.
Le cose tutte e singole, contenute nei preinseriti capitoli, i predetti contraenti dai predetti nomi, precedentemente letti e spiegato il senso di essi capitoli parola per parola da me no­taio sopradetto e infrascritto ai su nominati contraenti, pre­senti e ascoltanti, ratificandole, accettandole hanno promesso e solennemente convenuto di averle dall'una parte e dall'altra stabilite, gradite e fermamente accolte; di conservarle, curar­le ed adempierle efficacemente in ogni evento e senza alcuna limitazione, in pace, tranquillamente e senza lite, messi da parte ed espressamente rinunciando ai ricorsi in tribunale, al­l'intervento di giudici o alla citazione in giudizio, a ogni scrittura, dilazione e regia grazia.
Sotto ipoteca e obbligazione dei beni tutti e singoli delle persone sopradette e del Monastero, dei beni mobili e immo­bili, feudali e burgensatici, avuti e da aversi, presenti e futuri, compresi il risarcimento dei danni e l'interesse delle spese di lite e di quelle extra, sopra le quali cose tutte e singole, con ogni esclusione di inganno fraudolento, per causa di timore e di situazione particolare, i detti contraenti dai nomi suddetti, in generale e in particolare, solennemente ed espressamente fecero e fanno atto di rinuncia, qualora se ne presentasse l'oc­casione, al privilegio del foro e alla legge, a tutti i procedi­menti e a tutte le altre leggi e diritti canonici e civili, pram­matiche, privilegi e consuetudini nuove e vecchie, scritte e non scritte, per mezzo dei quali o con alcuno dei quali si possano in qualche modo giovare o proteggere contro i patti pre­detti o alcuna parte di essi.
E se sui patti stabiliti, o su alcuno dei patti stabiliti, sorga alcuna questione, si proceda sommariamente secondo la for­ma del nuovo rito della Magna Regia Curia contro i beni di detto Monastero e contro le persone e i beni di detti Greci, e trattandosi di casi contemplati da detto rito, èlecito che detti casi non siano discussi, essendosi proceduto secondo accordo tra loro, con solenne stipulazione e giuramento firmato.

Di rispettare i predetti patti senza contravvenire ad essi, di osservarli pacificamente in perpetuo, i predetti contraenti dai nomi predetti e il detto signor procuratore in rappresentanza del detto illustre e reverendissimo signor Arcivescovo primate hanno fatto solenne giuramento davanti ai quattro Santi Van­geli di Dio, toccate corporalmente le scritture, nelle mani di me notaio infrascritto.


Onde, a futura memoria di questo fatto, e a certezza e caute­la tanto di detti Greci populanti, quanto di tutti coloro cui inte­ressa o interesserà viene fatta la presente pubblica scrittura, per me notaio sopradetto, redatta nella presente forma ufficiale, confortata dalle firme e dalla testimonianza di noi sunnominati giudice, notaio e testimoni sottoscritti.
Redatto in Palermo, nell'anno, mese, giorno e indizione premessi. Te­stimoni: Magnifico Giovanni de Laurentio, Sacerdote Nicola Bille, nobile Lorenzo Sisino, Francesco de Modica, Giovanni Pietro Formica ed Antonio Lu Virdi.
Onde, a futura memoria, certezza e cautela di ciò tanto della suddetta Universitas di Menzo Iuffiso, cui principalmente interessa e agli intervenuti in rappresentanza della stessa onorabile Paolo Barchia Capitano, onorabile Nicola Barchia Giurato della terra di Menzo Iuffiso, e onorabile Luca Cuchia e onorabile Pietro Cuchia greci della suddetta terra di Menzo Iuffiso ed ivi nati, quanto di tutti coloro cui interessa, ed in futuro interesserà ... (omisssis).
Redatto in Palermo, nell’anno, mese, giorno e indizione come nella premessa è detto. Testimoni...(omissis).
Seguono le rituali formule di chiusura.
 
 _______

* Testo dei Capitoli di Mezzojuso tratto dall’originale registro del Notar Matteo Fallera del 1501-2, vol. 1762, fol. 529 r.° - 534, che si conserva nell’Archivio di Stato di Palermo. Trascrizione e traduzione a cura di Pietro Di Marco.


Pubblicato in “Atti del Convegno”, Mezzojuso 2002, in occasione del V Centenario della Stipula dei Capitoli, 3 Dicembre 1501 – 3 Dicembre 2001.


Ka sënduqi...

L’Associazione Culturale Italo Greco Albanese (ACIGA) dell’Eparchia di Lungro cura la gestione del portale Jemi, per tutti gli Arbëreshë, residenti in Italia e nel mondo. Le mo

...

ATTUALITÀ

Giovedì, Novembre 18, 2004 Luigi Boccia Chiesa e Religione 6546
Discorso pronunciato da S.E. il Card. Camillo...
Lunedì, Gennaio 23, 2006 Luigi Boccia Chiesa e Religione 9695
Secondo la tradizione, i territori dell’attuale...

LA LINGUA - GJUHA JONE

Domenica, Novembre 13, 2005 Luigi Boccia Grammatica 18953
Pagina in allestimento Seleziona la lettera dal menù qui accanto ==> .
Martedì, Marzo 07, 2006 Pietro Di Marco Aspetti generali 10050
E ardhmja e natës agimi. Ti e prite. E ardhmja e agimit dita e plotë. Ti e rrove. E ardhmja e ditës mbrëmja. Ti u krodhe në të. E ardhmja e mbrëmjes...