L'ambasciatore Ceka all'Università di Teramo: "Fate corsi di arbëreshë"

il . In Varie

CekaTeramoL'ambasciatore della Repubblica di Albania in Italia, Neritan Ceka, è stato ospite dell'università di Teramo, nell'ambito del convegno «L'educazione plurilingue tra inclusione sociale e trasmissione intergenerazionale. Un'alleanza scuola- università?", che si è svolto ieri mattina nella sala delle lauree di Scienze politiche. Il diplomatico ha presieduto la terza sessione della mattinata, dedicata alle "Voci delle minoranze linguistiche", in cui si è parlato del progetto della rete dei Parchi entolinguistici d'Italia e del vocabolario polinomico e sociale italiano-arberesh delle varietà molisane.

Shkenca ekonomike

Scritto da Paolo Borgia il . In Varie

StolitAr i kulluar? Jo! Ar i Bolonjës: i kuq për turpërìnë.

Është te llojeja e gjërave se shkenca, në t’u shndërruarit të vazhdueshëm të saj, të jetë shtrënguar të mohojë veten për t’u përtëritur. Kështu mjekësìa u bë ‘Mjekësìtë specialiste’, fizika zbuloi se të njëfishtat ligjë të saj, vënë bashkë, ngë funksionojnë më në mënyrë deterministike dhe ekonomia themeluar mbi parime abstrakte ka dështuar dhe ë’ kapërcyer nga tjera sjellje çë i përkasin njeriut real. Na thonë se “parimi i parë i shkencë ekonomike është se çdo agjent interesohet vetëm leverdìsë/fitimit të vet”(F. Edgeworth, 1881), ku “i vetmi vetë-pranim klënesor/thelbësor për një shkencë përshkruese të sjelljes njerëzore është egoizmi” (D. Mueller, 1986).

L’Italia e le sue minoranze linguistiche: le figlie di un dio minore

Scritto da Felice Besostri il . In Varie

articoli-58-costituzione-3-638Non è stato facile dare attuazione art. 6 Cost., quello che dice “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”. Fino all’entrata in vigore della legge n. 482 del 1999, non c’erano apposite norme di legge statale che le tutelassero ma, tuttavia, alcune minoranze, all’ombra di trattati internazionali, ebbero una tutela rafforzata addirittura di livello costituzionale perché gli STATUTI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME sono approvati con legge costituzionale.

Articoli suggeriti