Te Enjtezin e Madhe

Scritto da dal sito www.ungra.it il . In Lungro - Ungra

E t’Enjtezin e Madhe e Krishti pir ne pinxoj

M'i mbiodh apostolit oj se gjith' kat mi mbitonj'

 

E par se t’mi mbitonei e tha gjith’ ju kimnëje bes’

Shin Pietri m’e nigoi oj se njetir kat e shes .

 

Shin Pietri ndat nat oj tri her e nigoj

Sa bëri e sa tha oj njera sa gjeli kndoj

 

Kur ishim ndënjë mbrëma e tha mbjatu këmbët ja lajti

Ja puthi e ja shutarti oj pra vate ket e jëma

 

Tha mëmiz ki paçenx’ e uratëzin ëm si bir

Ti mua ëm liçenx’ oj ti vete t’a patir

 

E jëma e bekoi e ai mbjatu nigarroi

Se t’na sallvonei neve oj ndi kopshtit arrivoi

 

Atje pirgjunja u ul e tha parkales oj Tat

Pir mua ëm lipisi  oj t’e qellinj’ kit kulat

 

Kulatzin ja dirgoi e me një ëngjill ç’ju kallar

Pasiunzin ja burthoi e Krishti m’u abraçar

 

Krishti mi gjegji rrëmur e nëng bastoi tim zëi rrëçet

Ish Judha tradhitur oj me gjith’ ata suldet

 

Judha e firsuli e e puthi e judhit pir lesh e zun’

Ndi mest asaj edh’ oj m’e lidhtin e m’e shtun’

 

Ndi mest asaj udh’ e nji kavallier m’e pa

Trikuzin m’ja preu e Krishti mbi truall mi ra

 

Krishti mbi truall mi ra e gjakut ç’ju mbrushunar

Se t’vejin’ ata nd’pist oj se krishti na u librar

 

M’u nistin’ t’mi vejin’ e trikuzin ja shtringuan’

Pirpara ket kj Anna oj me Krishtin arrivuan’

 

Kj Annë** mbjatu e piejti e ç’lexh çi predikoi

Gjith T’rremet ja rrifiejti oj e liga ç’ish magar

(**Annë: Grande Sacerdote prima di Kaifa. Suocero di Kaifa.)

 

Gjith’ thojin’ se kjo magar e çi kat jet e vjen

Se shum’ katunde suall oj disturbie guerr’

 

Krishtit ju hap gola tha kjo nëng ësht virtet

Pirpara gjithfe foli e ja kalltin një shkathet

 

Ai Marcu kje ci ra sa faqesin ja piasi

Me  priejrin popa sa e qelltin ka kajfasi

 

Kajfasi i rispëndoj tha kuj i biri je

Tha  Ësht i biri t’Inzoti po lenie t’ver

 

Aj Judha u pruar e eruajti tha  ki dote lëshonjë

Tha Bëne pa lipisi sa i vdekur but qindronjë

 

Menatet posa u di t’prëmtesin  e madhe

E qelltin  ket Pillati  me një vajtim t’madhe

 

Pillati kur e pa me atë kuror

I vun një mandiel t’kuq  me kallmesit m’dor

 

E veshtin ndir t’bardha dreq si angjulet

Si do te bënj Pillati se u jam kutiend

 

Pillati i rispëdoj se u nëng mut e ngas

Se ki ësht Regji i Madhë e u si kam te vras

 

Dopun lajti duart e u pruar ka armikt

U ju e kundanarinjë se t’vet t’vdes nd’kriqet

 

Sepa e Nikollau e ç’ka kriqja e nxuar

Se Shën Mëris bekuar oj vate ja shtun ndir duar

 

Qani gjith’me lot’ e me hjidhi

Se kësaj rexhin’ bekuar kem t’ja bëmi nj’ kumbanji

 

Kumbanjis e pashkvet m’ju shtofshin

Krishti ju dhëft parrajsin e ashtuqoft Amen.

 

 

 

Testi forniti da Nicola Bavasso, responsabile gruppo folk Rilindja di Lungro

Web Soft

Блогът Click here очаквайте скоро..

Full premium Here download theme for CMS

Bookmaker Bet365.gr The best odds.